Wednesday, February 01, 2006

Aceh Darussalam Memakai Uang Mas/DinarTEMBIKAR
Warisan Kerajaan Aceh Darus Salam
Tempayan yang bertulis Surah al-Fatihah dan Ayat al Kursi
Kerajaan Aceh Darussalam merupakan suatu nama besar yang terpahat di lipatan sejarah nan silam. Para pengkaji sejarah pada mulanya berpendapat bahawa Kerajaan Islam samudra-Pasai merupakan sebuah kerajaan Islam yang yang pertama tertegak di kepulauan Nusantara. Ianya didirikan oleh Meureuh Silu yang kemudian bergelar Sultan Malikul Soleh pada tahun 659H bersamaan 1261M. Kerajaan Samudra-Pasai ini telah diziarahi oleh pengembara Islam yang tersohor ia itu Ibn Batutta yang hidup di sekitar 1325 M hingga 1354M.
Ketika Ibn Batutta menjejakkan kaki di sana , raja yang memerintah ialah Sultan Malikul Zohir putera kepada Sultan Malikul Soleh. Ibn Batutta mencatatkan pengalaman pengembaraan beliau dalam Al Rehlah yang kemudian diterjemahkan oleh H.A.R. Gibb dengan judul The Travels of Ibn Batutta. Dari sumber inilah kita mendapati bahawa betapa hebatnya kerajaan tersebut dengan rajanya yang bukan setakat memerintah negara bahkan baginda juga merupakan seorang ulama besar. Tersebut dalam 'Sejarah Melayu' bahawa rakyat Samudra-Pasai di takala itu kesemuanya boleh bertutur dalam bahasa Arab. Demi hebatnya Samudra-Pasai sehinggakan ahli pengembara dari Venice,Itali ia itu Marco Polo turut berkunjung ke sana pada tahun 1292M.
Tempayan berukir gambar naga, dipercayai hadiah dari negara China kepada Aceh (Minta jasa baik para pakar supaya membuat penilaian)


Pendapat yang pada mulanya mengatakan Samudra-Pasai merupakan sebuah kerajaan Islam tertua mula berubah selepas satu seminar yang diadakan di Medan pada tahun 1963. Seminar dengan tajuk " Masuknya Islam di Indonesia" telah membincangkan dengan panjang lebar mengenai satu penemuan terkini dengan terjumpanya sebuah kitab tulisan tangan yang bertajuk " Izharul Haq Fi Mamlakatil Peureulak". Kitab yang dihasilkan oleh Syeikh Abu Ishak al Makarani pada tahun 1472M itu telah menyebut dengan jelas akan wujudnya sebuah kerajaan Islam yang lebih dahulu dari Samudra-Pasai. Kerajaan yang dimaksudkan itu ialah Kerajaan Islam Peureulak (Perlak) yang terletak di Aceh Timur. Kerajaan Islam Perlak telah dinobatkan pada tanggal 1 Muharam tahun 225H/840M dengan Sultan Alai'uddin Saiyid Maulana Abdul Aziz Syah sebagai sultan yang pertama.

Pada seminar itu juga dibentangkan kajian terhadap terhadap sebuah kitab Al Masalik wal Mamalik yang menyebut 'Kota Rami' . 'Kota Rami' yang dimaksud dalam kitab tersebut tak lain tak bukan ialah 'Aramia' atau di sebut 'Ramia' yang terletak di Bayeun ,Perlak. Kitab Al Masalik wal Mamalik adalah hasil karangan Abdullah ibn Ahmad lebih dikenali dengan Ibnu Khordazbeh pada tahun 848M. Sebagai menguatkan dalil dimuzakarahkan juga kitab ' Silsilatut Tawarikh wal Alkhbarul Hind was Sin' karangan Syeikh Sulaiman al Basri pada tahun 851M yang menyebutkan juga kewujudan sebuah kota yang dipanggil 'Kota Ramni'. Kota Ramni itu ialah yang di sebut 'Aramia' atau 'Ramia' sekarang ini.


Pada tahun 1974, satu kumpulan yang dipimpin oleh Drs Hasan al Ambary sebagai Ketua Lembaga Dinas Purbakala Pusat Jakarta telah mengadakan kajian dan penyelidikan mendalam di Perlak. Hasil penyelidikan itu kemudiannya diumumkan didalam akhbar Berita Buana pada 27.3.1974 dengan tajuk besar " MENCARI JEJAK BEKAS KERAJAAN ISLAM TERTUA:

KERAJAAN PEUREULAK ISLAM TERTUA DI INDONESIA'

Menurut permuwafakatan Majlis Ulama Kabupaten Aceh Timur yang bersidang pada tahun 1978,merumuskan bahawa Kerajaan Islam Samudra-Pasai, Kerajaan Islam Tamiang, dan kerajaan Islam Isak adalah berasal dari Kerajaan Perlak dan kesemuanya punyai talian darah sesama mereka. Kemudian itu tertegaklah pula kerajaan yang berdiri di atas nama Islam yang lain-lainnya. Meskipun berdiri di atas nama Islam namun kerajaan-kerajaan tersebut tampaknya bersendirian tanpa suatu kesatuan yang besar sehinggalah sampai zaman Raja Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Al Mughayat Syah memerintah . Baginda ini mulai berusha kearah penyatuan Aceh dengan menundukkan negeri-negeri di sekelilingnya dan pada tahun 1507M, baginda mengistiharkan bahawa baginda adalah sultan bagi negeri Aceh.

Setelah Kerajaan Melaka tumbang kepada bangsa Portugis pada !511M, pusat perniagaan dan pusat penyebaran agama Islam beralih dari Melaka ke Aceh. Sedikit demi sedikit kerajaan Islam Aceh tegak berdiri sehinggalah sampai pada tahun 1607 M. Pada tahun tersebutlah dinobatkan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, dengan gelaran Raja Darma Perkasa Alam,baginda inilah yang berjaya menjadikan Aceh benar-benar berada di zaman puncaknya di bawah satu pemerintahan ,satu negara dan satu bangsa dan satu perlembagaan dengan nama Kerajaan Islam Aceh Darul Salam. Kota Raja yang kini dinamakan Banda Aceh menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan.

Aceh benar-benar berada di puncak kegemilangan dengan pembangunan peradaban dan tamadun Islam berwajah nusantara di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sejarah menyaksikan betapa Al Qur'an dan Al Sunnah sebagai 'Perlembangaan Langit' telah diamalkan dan dihayati di bumi bertuah itu. Oleh demikian ketaranya penghayatan syariat Islam serta peranannya sebagai pusat penyebaran Islam , maka digelar oranglah akan Aceh itu 'Negeri Serambi Makkah'.


Pemerintahan Kerajaan Islam Aceh ketika itu melebarkan kekuasaannya hingga ke seluruh Tanah Melayu (terkecuali Kelantan dan Trengganu), termasuk kepulauan Riau, Tanah Minang, hingga sampai ke Inderagiri. Bangsa Arab dan Parsi serta Turki, Habsyi,Kabul, Hindi dan Tiongkok berlumba-lumba menuju ke Aceh dengan pelbagai hajat dan tujuan. Ada yang datang untuk berniaga dan ada yang datang karena tujuan meninggikan agama. Harta nikmat duniawi melimpah-limpah dan mencurah-curah. Diriwayatkan dari catatan Belanda bahawa penari yang menari di majlis keramaian raja berpakain dengan pakaian yang diperbuat dari pada seratusperatus emas. Sungai 'Darul Asyiqin' mengalirkan air dari gunung yang begitu dingin dan rasanya pula manis seperti susu. Masjid Baitul Rahman yang dibina oleh Mahkota Alam menjadi begitu meriah dengan jemaah yang tiada putus-putus sama ada untuk bersembahyang mahupun menimba ilmu pengetahuan.

Aceh is located at the northern tip of Sumatra, strategically controlling the entrance to the Straits of Malacca. In 1511, the Portuguese seized the important strategic port of Malacca, pushing many Asian and Arabic traders to the developing port of Aceh. Sultan Ali Mughayat Shah became the first ruler of Aceh from 1514.

Period : Sultan Ali Mughayat Shah (1514-1530AD) founder of Aceh
Obv : Ali Malik Az Zahir Reverse : Al Sultan Al Adil
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref :
Period : Sultan Calah ad Din (1530-1537AD)
Obv : Calah ibn Ali Malik Az Zahir Reverse : Al Sultan Al Adil
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref :
Period : Sultan Alau addin Riayat Shah al Qahhar (1537-1571AD)
Obv : Alau ad din bin Ali Malik Az Zahir Reverse : Al Sultan Al Adil
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref :

Period : Sultan Husein alias Sultan Ali Riayat Shah (1571-1579AD)
Obv : Ali bin Ala addin Malik Az Zahir Reverse : Al Sultan Al Adil
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref : type 1(inscription in 3 rows)
Period : Sultan Husein alias Sultan Ali Riayat Shah (1571-1579AD)
Obv : Ali bin Ala addin Malik Az Zahir Reverse : Al Sultan Al Adil
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref : type 2 (inscription in 4 rows)
Period : Sultan Zain al Abidin Shah (1579) prince of Sultan Abdullah from Aru.
Obv : Zain al Abidin Malik Az Zahir Reverse : Al Sultan Al Adil
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref :
Period : Sultan Aladdin Mansur Shah (1579-1586AD) prince from Sultan Ahmad of Perak.
Obv : Ala ad Din ibn Ahmad Reverse : Al Sultan Al Adil
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref :
Period : Sultan Buyung alias Sultan Ali Riayat Shah (1586-1589AD) a prince from Sultan Munawar Shah of Indrapura.
Obv : Ali ibn Munawar Shah Reverse : Al Sultan Al Adil
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref :

Period : Sultan Aladdin Riayat Shah ibn Firman Shah (1589-1604)
Obv : Aladdin ibn Firman Shah Reverse : Al Sultan Al Adil
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref : type 1 (reverse style different from usual)

Period : Sultan Aladdin Riayat Shah ibn Firman Shah (1589-1604)
Obv : Aladdin ibn Firman Shah Reverse : Al Sultan Al Adil
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref : type 2

Period : Sultan Iskandar Muda (1607-1636)
Obv : Seri Sultan Iskandar Muda Reverse : Johan berdaulat bin Ali
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref : type 1

Period : Sultan Iskandar Muda (1607-1636)
Obv : Seri Sultan Raja Iskandar Muda Reverse : Johan berdaulat bin Mansur Shah
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref : type 2
Period : Sultan Iskandar Muda (1607-1636)
Obv : Seri Sultan Perkasa Alam Reverse : Johan Shah berdaulat bin Ali
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref : type 3

Period : Sultan Iskandar Thani Aladdin Mughayat Shah (1636-1641)
Obv : Sri Sultan Ala ad din Mughayat Shah Reverse : Ibn Sultan Ahmad Shah
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref : Alfian no.37
Period : Sultanah Taj Alam Safiat Ad Din Shah (1641-1675)
Obv : Paduka Seri Sultanah Taj al-Alam Reverse : Safiat ad Din Shah Berdaulat
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref :

Period : Sultanah Nurul Al Alam Naqiat Ad Din (1675-1678)
Obv : Paduka Seri Sultanah Nur al Alam Reverse : Naqiat ad Din Shah Berdaulat
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref :

Period : Sultanah Inayat Shah Zakiat Ad Din Shah (1678-1688)
Obv : Paduka Seri Sultanah Inayat Shah Reverse : Zakiat Ad din Shah Berdaulat
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref :
Period : Sultanah Kamalat Zainat Ad Din Shah (1688-1699)
Obv : Paduka Seri Sultanah Kamalat Shah Reverse : Zainat Ad din Shah Berdaulat
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref :

Period : Sultan Badr Al Alam Syarif Hashim Jamal ad din (1699-1702)
Obv : As Sultan Al Azam Hashim al Alam Reverse : Zainal Abidin berdaulat Shah
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref : Rare
Period : Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui ibn Syarif Ibrahim
Obv : Sri Sultan Perkasa Alam Reverse : Johan Shah Berdaulat
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref :
Period : Sultan Jamal Al Alam Badrul Al Munir (1703-1726)
Obv : Paduka Seri Sultan Jamal al Alam Reverse : Badr al-Munir Johan Berdaulat
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref : Rare
Period : Sultan Aladdin Ahmad Shah (1727-1735).
Obv : Seri Sultan Aladdin Reverse : Ahmad Johan Berdaulat
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref :

Period : Sultan Aladdin Johan Shah (1735-1760)
Obv : Seri Sultan Aladdin Shah Reverse : Johan Shah Berdaulat
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref :Period : Sultan Mahmud Shah (1760-1781)
Obv : Sri Sultan Aladdin Shah Reverse : Mahmud Shah Berdaulat
Metal/Denomination : Gold 1/4 Mas/Dinar
Ref : Rare

1 Comments:

Blogger Mohd Shabiy said...

Sy ada satu duit ni... ada ke yg nk beli? 01123452813

7:07 AM  

Post a Comment

<< Home