Saturday, March 18, 2006

Doa di sekitar ibadah

Sesudah wudhu'

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah sendiri, tidak ada sekutu bagiNya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambaNya dan RasulNya.

(h.r. Muslim dan Tirmidzi)

Sesudah adzan

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan shalat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniaMu kepada Muhammad kedudukan dan keutamaan (yang paling tinggi) dan limpahkanlah kepadaNya tempat yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya.

(h.r. Muslim, Abu Daud dan Ibn Majah)


Sesudah shalat fardhu

Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung (3x)

Ya Allah Engkaulah Yang Sejahtera dan dariMulah datangnya kesejahteraan. Maha Mulia Engkau wahai Tuhan yang mempunyai kemegahan dan kemuliaan.

(h.r. Muslim)

Maha Suci Allah (33x)

Segala puji bagi Allah (33x)

Allah Maha Besar (33x)

Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tak ada sekutu bagiNya. Dialah yang mempunyai sekalian kerajaan dan segala puja-puji, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah. Tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau beri dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi, serta kekayaan tidak bisa menarik manfaat dariMu untuk si Kaya".

(h.r. Bukhari dan Muslim)
Sesudah shalat istikharah

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu, pilihkanlah bagiku mana yang baik bagiku menurut ilmuMu, dan aku mohon kepadaMu kekuatan dengan qodratMu, dan aku mohon karuniaMu yang besar, karena sesungguhnya Engkaulah yang sanggup sedang aku tiada sanggup. Engkaulah Yang Mengetahui sedangkan aku tiada mengetahui dan Engkaulah Yang Mengetahui segala perkara yang ghaib. Ya Allah, jika memang telah Engkau ketahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusan agamaku dan penghidupanku serta akibat urusanku, maka taqdirkanlah ia untukku dan mudahkanlah ia bagiku, serta berkatilah bagiku di dalamnya. Tetapi jika Engkau ketahui bahwa perkara ini buruk bagiku dalam agamaku dan penghidupanku serta akibat urusanku, maka hindarkanlah ia bagiku dan jauhkanlah pula aku daripadanya. Dan taqdirkanlah kebaikan bagiku dimana saja adanya, lalu jadikanlah hatiku meridhainya.

(h.r. Bukhari)


Sesudah shalat tahajjud

Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia sendiri. Yang Maha Hidup dan Yang Berdiri sendiriNya, serta aku bertaubat kepadaNya.

Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selainMu. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hambaMu, dan aku pun dalam ketentuanMu dan dalam janjiMu, sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadaMu dari sejahat-jahat kelakuan. Aku mengakui kenikmatan yang Kau limpahkan kepadaku dan aku mengakui pula akan dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, karena tak ada yang dapat menerima taubat atas dosa-dosaku selain Engkau sendiri.

Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat dan selamatkan kamid dari siksa neraka. Ya Allah, bagiMu puja dan puji. Engkaulah Penguasa langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalam keduanya. Dan bagiMu pula puja dan puji, pancaran cahaya langit dan bumi. BagiMulah puja dan puji itu, karena hanya Engkaulah Yang Maha Benar, janjiMu benar dan pertemuan denganMu pun benar pula. FirmanMu benar dan surgaMu pun benar. Neraka benar dan para Nabi juga benar serta Nabi Muhammad saw juga benar dan hari kiamat itu benar.

Ya Allah kepadaMu aku berserah diri dan denganMu aku percaya. KepadaMu aku bertawakkal dan kepadaMu aku akan kembali serta denganMu aku rindu dan kepadaMu aku berhukum. Ampunilah dosa-dosaku apa yang telah aku lakukan sebelumnya maupun yang terdahulu atau yang kemudian, yang kusembunyikan dan yang kunyatakan dengan terang-terangan. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan yang kemudian. Tiada Tuhan selain Engkau, tak ada daya dan upaya melainkan denganMu ya Allah.

Ya Tuhanku, masukkanlah aku melalui tempat masuk yang benar/baik, dan keluarkanlah aku melalui tempat keluar yang benar. Dan jadikanlah bagiku dari sisiMu kekuasaan yang dapat menolong.


Sujud syukur dan sujud tilawah


Aku sujudkan mukaku kepada yang menciptakannya dan yang membukakan pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatanNya.

(h.r. Abu Daud)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home