Saturday, March 18, 2006

Do'a sehari-hari

Do'a sebelum makan
Ya Allah berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

(h.r. Ibnu as-Sani)
Do'a sesudah makan

Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami muslim.

(h.r. Abu Daud)

Do'a sebelum tidur

Dengan namaMu ya Allah aku hidup dan dengan namaMu aku mati.
(h.r. Bukhari dan Muslim)
Do'a sesudah tidur

Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. KepadaNyalah kami akan kembali.

(h.r. Bukhari)
Do'a masuk rumah

Semoga Allah mencurahkan keselamatan atas kami dan atas hamba-hambaNya yang shalih. Ya Allah, bahwasanya aku memohon padaMu kebaikan tempat masuk dan tempat keluarku. Dengan menyebut namaMu aku masuk, dan dengan menyebut nam Allah aku keluar. Dan kepada Allah Tuhan kami, kami berserah diri. Segala puji bagi Allah yang telah melindungi kami.

(h.r. Abu Daud)

Do'a keluar rumah

Dengan menyebut Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah saja.

(h.r. Abu Daud dan Tirmidzi)


Do'a masuk WC

Ya Allah, aku berlindung padaMu dari syaithan besar laki-laki dan betina.

(h.r. Bukhari dan Muslim)

Do'a keluar WC

Ku memohon ampunMu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakitku dan telah menyembuhkan/menyelamatkanku.

(h.r. Abu Daud)
Do'a ketika bercermin

Ya Allah sebagaiman Engkau telah memperindah kejadianku, maka perindah pulalah akhlakku.

(h.r. Ahmad)
Do'a bersetubuh

Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaithan dan jauhkanlah syaithan dari rezeki (bayi) yang akan Engkau anugerahkan pada kami.

(h.r. Bukhari)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home