Saturday, March 18, 2006

Qunut nazilah


Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir dan musyrik itu. Berilah rasa takut kepada musuh-musuh kami, musuh-musuhMu, dan musuh-musuh agamaMu. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dan kaum muslimin. Rapatkanlah tali kasih sayang dalam sanubari mereka dan perbaikilah hubungan kekeluargaan diantara mereka serta berilah pertolongan kepada mereka dalam melawan musuh-musuhMu dan musuh-musuh kaum muslim.Ya Allah ampunilah kami, wahai Yang Maha Pengampun. Dan maafkanlah kami, wahai Yang Maha Mulia. Dan kasihilah kami, wahai Yang Maha Penyayang. Ya Allah tinggikanlah Islam dan orang-orang muslim. Dan rendahkanlah syirik dan orang-orang musyrik. Ya Allah tolonglah Islam dan orang-orang muslim. Dan hancurkanlah kekafiran dan orang-orang musyrik. Ya Allah tolonglah orang-orang menolong dien dan hinakanlah orang-orang yang menghinakan dien-Mu. Ya Allah, rahmatilah ummat Muhammad saw. Ya Allah rahmatilah orang-orang muslim di ..... (sebutkan tempat) Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui ya Allah, bahwa sesungguhnya saudara-saudara muslim kami disana benar-benar dalam kegelapan dunia. Tidak ada daya dan kekuatan pada mereka. Ya Allah, sesungguhnya diantara mereka terdapat anak-anak yang dicincang oleh kaum kufar dan dilemparkan ke dalam api. Dan sesungguhnya diantara mereka terdapat janda-janda yang disiksa dengan benar-benar siksaan. Ya Allah, seandainya Engkau tidak menolong mereka, maka siapa lagi yang akan menolong mereka selain Engkau. Ya Allah, seandainya Engkau tidak mendukung maka siapa lagi yang mendukung selain Engkau. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arahamar rahiimin. Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami yang berjihad dimanapun mereka berada. Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami yang berjihad di ... Ya Allah hancurkanlah musuh-musuh mereka dari golongan Yahudi, komunis, dan antek-anteknya. Ya ALlah yang menurunkan kitab, turunkan kepada mereka adzab. Ya Allah guncangkan mereka dengan guncangan yang dahsyat, dan koyakkanlah mereka dengan setiap koyakan. Ya Allah cerai beraikan kelompok mereka cerai beraikan persatuan mereka, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home